โลโก้เว็บไซต์ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 เมษายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1547 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 เมษายน 2560  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  รกท.ผอ.กองบริหารทรัพยากร  นำทีม อาจารย์บุญฤทธิ์  สโมสร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็น  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ดำเนินงานจัดขึ้น  ซึ่งมีอาจารย์นิติกร  หลีชัย   อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ บริษัทกิจชัยฮอนด้า เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบจารจร   เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยายนต์  เพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ของชาวตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 

 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

ขอบคุณภาพจาก พิรานันท์ นามมุลตรี ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา