โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 6258 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร ทุกท่าน ร่วมงาน “สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2560” ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ลานสนามหญ้าหน้าอาคารอำนวยการ เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเสริมสร้างความผูกพัน ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการดังนี้

-      

                                          (คลิกดาวน์โหลดกำหนดการจัดงาน)

*      **  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา โทร. 053-921444 ต่อ 1600 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา