โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมกาแฟยามเช้า-เมษายน2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมกาแฟยามเช้า-เมษายน2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 เมษายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 เมษายน 2560  เวลา 07.00 น. ที่ห้องพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก   อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิด งาน “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก  ประจำเดือนเมษายน 2560  โดยมี นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วย   ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  รกท.ผอ.กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงาน ครั้งนี้ โดยมีผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก เจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้  ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่ม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา