โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ประชุมติดตามการบูรณาการทำงานหน่วยงานภายในเพื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษาในการชำระเงินลงทะเบียนและออกใบเสร็จ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ประชุมติดตามการบูรณาการทำงานหน่วยงานภายในเพื่ออำนวยความสะดวกนักศึกษาในการชำระเงินลงทะเบียนและออกใบเสร็จ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


วันที่ 4 เมษายน 2560 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนกหลักสูตรและตำราเรียน เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการสัมมนาติดตามระบบทะเบียนกลางและการรับชำระเงินออกใบเสร็จ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ดำเนินการจัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา ชมภาพกิจกรรมได้ที่ คลิกชมภาพกิจกรรม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา