โลโก้เว็บไซต์ พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร และ พิธีเปิดหอสมุด มทร.ล้านนา ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร และ พิธีเปิดหอสมุด มทร.ล้านนา ตาก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มกราคม 2560 โดย สุภาภรณ์ ใจหนุน จำนวนผู้เข้าชม 2071 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

10.00 น. 25 มกราคม 2560 มทร.ตาก จัดพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวาพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ และมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดตากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา ตาก

เวลา 12.40 น. พระพรหมวชิรญาณเป็นประธานเปิดหอสมุดราชมงคลตาก โดยมี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหอสมุด ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการประวัติพระพรหมวชิรญาณ มีการฟ้อนรำต้อนรับ ในชุดรำอุบลราชธานีของนักศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีในจังหวัดตาก และมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากร ในการนี้ได้มีการจัดการประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายและหารือแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ณ หอสมุด มทร.ล้านนา ตาก และได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์การผลิตแพทย์ฯ

ภาพเพิ่มเติม << คลิ๊ก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา