โลโก้เว็บไซต์ นายอำเภอพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมงานทำถนนรอบคลองน้ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นายอำเภอพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมงานทำถนนรอบคลองน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มกราคม 2560 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1625 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 มกราคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้เกียรติ ร่วมชมและให้คำแนะนำ ในการดำเนินงานทำถนนรอบคลองน้ำภายใน มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมกับ นายอนุชิต โมรา กำนันตำบลบ้านกร่าง เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย ตามโครงการ “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการของตำบลบ้านกร่าง” และเป็นแหล่งออกกำลังของตำบลบ้านกร่างและจังหวัดพิษณุโลก 


ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา