โลโก้เว็บไซต์ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ปี 2560 (รอบที่1) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ปี 2560 (รอบที่1)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 มกราคม 2560 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 มกราคม 2560 ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (โควตารอบ 1) ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา