โลโก้เว็บไซต์ มอบของขวัญสื่่อมวลชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบของขวัญสื่่อมวลชน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มกราคม 2560 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้วันที่ 10 มกราคม 2560 ผศ.นพดล ตรีรัตน์ ผอ.กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะทีมงานประชาสัมพันธ์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่คณะสื่อมวลชน โดยเริ่มจาก คุณนุกูล นาคคชฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก และ หัวหน้าฝ่ายข่าว และฝ่ายรายการ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก 

ภาพ-สุภภณ พลอยอิ่ม
ข่าว-ปภาดา พลอยอิ่ม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา