โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ มหาวิทยาลัยในมาเลเซีย ร่วมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา จับมือ มหาวิทยาลัยในมาเลเซีย ร่วมพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1925 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Faculty of Economics and Management Sciences (FEMS) แห่ง University Zanial Abdin รัฐ Terengganu ประเทศมาเลเซีย โดย Professor Dato Dr.AHMAD ZUBAIDI BIN ABDUL LATIF ตำแหน่ง Vice Chancelor จาก Universiti Sultan Zainal Abidin และ ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOA)  ร่วมกับกับ Dean Faculty of Economics and Management Sciences Universiti Sultan Zainal Abidin ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา รวมทั้งการจัดประชุมเชิงวิชาการ The International Academic Forum on Business and and Economics และการแข่งขันตอบปัญหาด้านอาเซียนโดยใช้ภาษาอังกฤษและการนิทรรศการอาเซียน  โดยในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้เกิดร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยรวมถึงการสร้างงานวิจัยร่วมกัน การฝึกงานสหกิจศึกษาและการส่งเสริมอาจารย์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกอีกด้วย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา