โลโก้เว็บไซต์ สาขาบริหารธุจชรกิจจัดอบรม พัฒนาศักยภาพสู่อาเซียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาบริหารธุจชรกิจจัดอบรม พัฒนาศักยภาพสู่อาเซียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 272 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รกท.ผอ.กองบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์1 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เกิดความพร้อมมีประสิทธิภาพก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต

ภาพ-ธีร์วรา แสงอินทร์
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา