โลโก้เว็บไซต์ บ.แฮร์เวฟฯดูเครื่องต้นแบบ -เครื่องสีข้าวแบบครัวเรือน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บ.แฮร์เวฟฯดูเครื่องต้นแบบ -เครื่องสีข้าวแบบครัวเรือน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ดร.ชวชาต สุคนธปฏิภาค ผอ.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำประธานบริษัทแฮร์เวฟกรุ๊บประเทศไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นอกจากนี้ ยังร่วมปรึกษาหารือกับ รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา , ดร.ศิริน สิมารักษ์ , อ.กมลศักดิ์ รัตนวงศ์ , อ.แมน ฟักทอง , ดร.เอกรัตน์ และ อ.วีระยุทธ ล่าอมรชัยกุล ในการหาแนวทางการทำธุรกิจร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ matching จากหิ้งสู่ห้างในระดับอุดมศึกษาออกสู่ภาคพาณิชย์ ต่อไป

ขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูลจาก ดร.ศิริน สิมารักษ์ ค่ะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา