โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “เศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและบริการของตำบลบ้านกร่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ “เศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและบริการของตำบลบ้านกร่าง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 361 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่วงบ่าย ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พลเอก ดร.ศิริ ทิวพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เป็นประธานการกระชุมเพื่อหาแนวทางการจัดตั้งโครงการ “เศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและบริการของตำบลบ้านกร่าง” โดยมี ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุม อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ประธานสภาอุตสาหกรรมจ.พิษณุโลก ผอ.สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.พิษณุโลก นายกสามคมสื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ตัวแทนหอการค้าพิษณุโลก ผู้ประสานงานชุมชนและผู้ประสานงานวิสาหกิจชุมชนวังส้มซ่า พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นของตำบลบ้านกร่าง เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและเชิงระบบนิเวศของจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา