โลโก้เว็บไซต์ ศิลปกรรมฯมอบรางวัลภาพวาดสานสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ศิลปกรรมฯมอบรางวัลภาพวาดสานสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 พฤศจิกายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2406 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานศิลปกรรมจากชมรมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น  เพื่อมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาสาขาจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยกำหนดให้มีการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยMr.Toshiaki Tsukada  ศิลปินชาวญี่ปุ่น และ รศ.สุรพล มโนวงศ์ รองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมในพิธีมอบรางวัลด้วย ณ  ห้องประชุมโสตออกแบบฯ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา