โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 ตุลาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 342 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก กล่าวต้อนรับ สมาชิกสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองพิษณุโลก ในการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา