โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มีนาคม 2567 โดย Nitiphong Panbun จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
และพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567
ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา