โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลพิษณุโลก จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลพิษณุโลก จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลพิษณุโลก จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลพิษณุโลกรุ่นใหม่  วอล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา