โลโก้เว็บไซต์ นศ.มทร.ล้านนา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนแห่งชาติดีเด่น ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นศ.มทร.ล้านนา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนแห่งชาติดีเด่น ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3048 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับนายธันวา พานิช นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภทการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีกำหนดเข้ารับพระราชทานโล่และเกียรติบัตร ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นี้
     โดยนายธันวา พานิช ได้มีผลงานการขับเคลื่อนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัยดังนี้ 
- ประธานสภานักศึกษา มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2566
- ประธานสภานักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566
- นายกองค์การนักศึกษา มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2565
- นายกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565
- เลขานุการสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564
- อนุกรรมการสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2563 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา