โลโก้เว็บไซต์ 2023-07-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2023-07-18

นศ.มทร.ล้านนา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนแห่งชาติดีเด่น ประจำปี 2566
อังคาร 18 กรกฎาคม 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับนายธันวา พานิช นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประเภทการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีกำหนดเข้ารับพระราชทานโล่และเกียรติบัตร ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 นี้ ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์ ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
อังคาร 18 กรกฎาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ

  วันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสาราชทัณฑ์  โดยมี นางอาจารี  ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และผู้ต้องขังหญิงที่เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน  เข้าร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุมอาคารชุมชนบำบัด ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   ข้อมูล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา