โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการบรรยายพิเศษการประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้โดรนสำหรับการรังวัด การหาปริมาณในงานสำรวจธรณี และงานเหมืองแร่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการบรรยายพิเศษการประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้โดรนสำหรับการรังวัด การหาปริมาณในงานสำรวจธรณี และงานเหมืองแร่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2437 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับบริษัท ซีเอชซี นาฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทย สกายวิชั่น จำกัด ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้การประยุกต์ใช้โดรนสำหรับการรังวัด การหาปริมาณในงานสำรวจธรณี และงานเหมืองแร่”  ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ อาคารเหมืองแร่ 3 ห้อง 202 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถนนห้วยแก้ว  เพื่อเพิ่มทักษะและยกระดับขีดความสามารถ พร้อมทั้งเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่เพื่อเข้าสู่ระบบการทำงานในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR-Code ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นี้ หรือโทร. 095-668-2296 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าร่วมการบรรยาย เตรียม note book ส่วนตัวมาใช้ประกอบการฟังการบรรยาย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา