โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันที่ 20 ต.ค. 2565 ณ วัดบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันที่ 20 ต.ค. 2565 ณ วัดบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1375 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้ กระทรวง ทบวง กรม องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน คหบดี และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธา นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ในกฐินกาลทุกปี โดยจังหวัดน่านมีพระอารามหลวง จำนวน 4 แห่ง

          ซึ่งในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.19 น. เป็นการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยบริษัท ตรัยคุณธรรม จำกัด , บริษัท นิวทอนแอปเปิ้ล จำกัด นำโดย นางสาวนันทิยา สุยะ เป็นเจ้าภาพ , มทร.ล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน และตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัดบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565 วันที่ 20 ต.ค. 2565 ณ วัดบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา