โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “หิรัญญิการ์เกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กีฬาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “หิรัญญิการ์เกมส์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 11 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 757 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 10 กันยายน 2559 ที่สนามกีฬาใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 23 “หิรัญญิการ์เกมส์” ซึ่งในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมีสถาบันระดับอุดมศึกษาภายในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก , วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร , มหาวิทยาลัยพิษณุโลก , วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกิดการร่วมมือ และผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ โดยกำหนดจัดขึ้น ปีละ 1 ครั้ง โดยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ ระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2559 มีการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล , บาสเกตบอล , วอลเลย์บอล, เซปักตะกร้อ , เทเบิลเทนนิส และ เปตอง 
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีโอกาสได้เรียนรู้การประสานสัมพันธ์ เพื่อนำไปสู่พลังแห่งความสามัคคี เป็นการพัฒนางานร่วมกัน โดยการแข่งขันกีฬาของนิสิต – นักศึกษา ระหว่างสถาบันนั้น ถือเป็นการสร้างความรัก เชื่อมความสามัคคี อันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ ยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาด้านวินัย และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมให้เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม ต่อไป


ภาพ-ทีมงานประชาสัมพัมธ์ / สโมสรนักศึกษา
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา