โลโก้เว็บไซต์ งานมุทิตาจิตสาขาสัตวศาสตร์และประมง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานมุทิตาจิตสาขาสัตวศาสตร์และประมง

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 1145 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 บริเวณลานอเนกประสงค์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิตและมอบพวงมาลัยให้กับคณาจารย์ภายในงานมุทิตาจิตและเกษียณอายุราชการ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และประมง มทร.ล้านนา พิษณุโลก ประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วย อ.จำเนียน เป็กเครือ , ผศ.สำเร็จ ศรีบรรเทา , ผศ.บุญสม สุขโขทัย และ อ.สมศักดิ์ สว่างวรรณ ภายในงานมีพิธีกล่าวแสดงมุทิตาจิต โดยประธานนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ และพิธีมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต จากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา