โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก รมว.อว. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19 และรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก รมว.อว.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงาน "อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19" โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องไทยจิตรลดา แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

 

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความร่วมมือฝ่าวิกฤติ COVID-19 ของประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดงานครั้งนี้ เพื่อแถลงความสำเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 105 หน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการบริหารสถานการณ์ของประเทศ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งในการปฏิรูปบทบาทอุดมศึกษากับการพัฒนาสังคม ภายใต้งาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19” ซึ่งเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งในการปฏิรูปบทบาทอุดมศึกษากับการพัฒนาสังคม และขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว

 

ภาพ  Facebook @MHESIThailandth, ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา