โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประชุมการบริหารงานฟาร์ม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารอำนวยการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมการบริหารงานฟาร์ม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารอำนวยการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2036 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานการประชุมการบริหารงานฟาร์ม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆของงานฟาร์ม โดยมี รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ , นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารน่าน หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้างานฟาร์มต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารอำนวยการ

เพิ่มเติม : ประชุมการบริหารงานฟาร์ม และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารอำนวยการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา