โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2565 วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 09.39 น. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2565 วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 09.39 น.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 เมษายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2023 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 09.39 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธนันทบุรีศรีวิทยาเขตเกษตรราชมงคล พระพิรุณทรงนาค และ เจ้าพ่อพุทธรักษา เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและความเป็นศิริมงคลแด่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา น่าน ทุกท่าน

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2565 วันที่ 7 เม.ย. 2565 เวลา 09.39 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา