โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน และ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริฯ ณ จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน และ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริฯ ณ จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 697 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2665 ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน พร้อมด้วย คณาจารย์ มทร.ล้านนา น่าน (ผศ. ดร.ศินุพล พิมพ์พก, ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์, อาจารย์ปิยะนุช สินันตา และอาจารย์ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ) และคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย (อาจารย์กำพล หว่างลี้สกุล, อาจารย์ สุริยงค์ ประชาเขียว และอาจารย์ภัทราพร สมเสมอ) ลงพื้นที่ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริฯ ณ จังหวัดน่าน นำโดย คุณวีรเทพ พิรโรจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ, ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสถาบันฯ, คุณหทัยรัตน์ พ่วงเชย ผจก.ฝ่ายจัดการความร้, คุณธนิดา บ่อวารี ผู้ช่วย ผจก.ฝ่ายส่งเสริมพัฒนา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมลงพื้นที่ ดังนี้

- บ้านสะจุก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรบนพื้นที่สูง และพื้นที่น้อยตามหลักทฤษฎีใหม่ ทำนาบนหิน

- บ้านสะเกี้ยง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มกาแฟชาวลั๊วะ

- บ้านยอด อำเภอสองแคว

- บ้านเด่น-บ้านส้อ อำเภอเชียงกลาง

และร่วมสรุปข้อมูลรายงานจากการลงพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนให้คนน่านมีชีวิตที่ดี ณ สำนักงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

อัลบั้มเพิ่มเติม : 14-16 กุมภาพันธ์65 น่านและเชียงราย ลงพื้นที่ร่วมปิดทองฯ ณ จ.น่าน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา