โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 21 สิงหาคม 2559 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 2098 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ณ ชั้น 22 และ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยได้ร่วมจัดแสดงงาน “มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559”  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ โดยนำผลงานวิจัยเรื่องความหลากหลายของปลาในลุ่มน้ำน่าน ซึ่งมี ผศ.อมรชัย ล้อทองคำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เป็นเจ้าของผลงาน

นิทรรศการมทร.ล้านนาจัดพื้นที่ขนาด 5 x 5 เมตร ในกลุ่มเรื่องงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการพัฒนาชุมชนพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผลงานเป็นเรื่องของการสำรวจความหลากหลายชนิดปลาในแม่น้ำว้า ในเขตอำเภอบ่อเกลือ ได้ทราบปัญหาของปลาเลียหินหรือปลามันในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นปลาในของถิ่น ประชาชนนิยมนำมาบริโภคจึงลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องส่งกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ปลาชนิดนี้มีการแพร่หลายในลุ่มแม่น้ำว้า ในเขตอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และจากการสืบค้นทางวิชาการพบว่าเป็นปลาชนิดใหม่ของโลก ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Garra Waensis หรือเรียกปลาชนิดนี้ว่า ปลาเลียหินน้ำว้า และชื่อท้องถิ่นว่า “ปลามันหัวแข็ง” โดยจะพบปลาชนิดในลุ่มแม่น้ำว้าในเขตอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่านเท่านั้น

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา