โลโก้เว็บไซต์ โครงการ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย ด้วยการดำนา “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย ด้วยการดำนา “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 4190 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงกำหนดจัดโครงการ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย ด้วยการดำนา “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 
              มีการประกอบพิธีขอขมาพระแม่ธรณี การกล่าวคาถาหว่านข้าว จากนั้น ประธานในพิธี นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมดำนาเป็นปฐมฤกษ์ พร้อมกับ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นพี่สโมสรนักศึกษา นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน รองประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายก อบต.บ้านกร่าง นายอนุชิต โมรา กำนันตำบลบ้านกร่าง และผู้ใหญ่ 12 หมู่ ของตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมดำนา โดยใช้พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพื้นที่แปลงนา 9 ไร่ ณ แปลงนาสาธิต สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนา ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และสิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย สืบไป

ภาพ-ทีมงาน ปชส. มทร.ล้านนา พิษณุโลก
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา