โลโก้เว็บไซต์ โครงการ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย ด้วยการดำนา “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย ด้วยการดำนา “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาโครงการ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย ด้วยการดำนา “ปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงกำหนด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา