โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา มหาราชินี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา มหาราชินี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา มหาราชินี
มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดพิธีถวายราชสดุดี 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา