โลโก้เว็บไซต์ สสจ.เชียงใหม่รับมอบ face shield และกล่องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Boxs) จาก มทร.ล้านนา และภาคีเครือข่าย ส่งต่อไปยัง รพ.ประจำอำเภอ ทั้ง 25 แห่งของเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สสจ.เชียงใหม่รับมอบ face shield และกล่องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Boxs) จาก มทร.ล้านนา และภาคีเครือข่าย ส่งต่อไปยัง รพ.ประจำอำเภอ ทั้ง 25 แห่งของเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 เมษายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3711 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่มที่ 9 ศอ.จอส.พระราชทานภาค 3 /เชียงใหม่ มอบ face shield และกล่องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Boxs) ให้กับ นายแพทย์ทวิช  แก้วประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคาร C3 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด  ในการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้ง 25 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์จากการติดเชื้อจากผู้ป่วย โดยเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่ระบบหายใจล้มเหลว และแยกอากาศระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจขณะปฏิบัติงาน

   ซึ่งกล่องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Boxs) เป็นกล่องอะคริลิกใส ทรงสี่เหลี่ยมครอบบริเวณศีรษะผู้ป่วย มีช่องสำหรับแพทย์ พยาบาลสามารถทำการหัตถการใส่ท่อช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยได้  ทำการออกแบบและผลิตโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่มที่ 9 ศอ.จอส.พระราชทานภาค 3 /เชียงใหม่   และคณะผู้บริหาร คณาจารย์  ศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ตลอดจนประชาชนทั่วไปบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดหาอุปกรณ์การผลิต

   ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคสมทบทุนในกิจกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-530-4469 หรือ 089-936-5504 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา