โลโก้เว็บไซต์ มอบ face shield และหน้ากากอนามัยสนับสนุนการปฏิบัติงานจุดคัดกรองบุคคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบ face shield และหน้ากากอนามัยสนับสนุนการปฏิบัติงานจุดคัดกรองบุคคล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 เมษายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3653 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร มอบ Face shield พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดคัดกรอง เพื่อลดความเสียงขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าวจากลุ่มพลัง "ครูราชมงคลล้านนาต้าน COVID - 19" ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา