โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ปรับมาตรการเข้มข้นป้องกันการแพร่ COVID-19  ตั้งศูนย์บูรณาการร่วม 6 พื้นที่คัดกรองบุคคลผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ปรับมาตรการเข้มข้นป้องกันการแพร่ COVID-19  ตั้งศูนย์บูรณาการร่วม 6 พื้นที่คัดกรองบุคคลผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5074 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประคณะทำงานศูนย์ประสานงานติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดความเสี่ยงจากการระบาดรวมทั้งสร้างความปลอดภัยแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งยังเป็นการบูรณาการประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันโรคดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ทั้ง 6 พื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์คัดกรองบุคคล ที่เข้ามาติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัย และการจัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พร้อมทั้งให้มีการจัดตารางการทำงานในมหาวิทยาลัยสลับกับการทำงานที่บ้านสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดมาตรการจากมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำรวจพื้นที่เสียง ศูนย์ประสานงานติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โทร.053-921444 ต่อ 1034 หรือที่ fanpage : ศูนย์ประสานงาน Codid -19 มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา