โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ : ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา...ใช้งานแอปพลิเคชัน สำหรับบุคลากร (PIS RMUTL) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สำนักวิทยบริการฯ : ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา...ใช้งานแอปพลิเคชัน สำหรับบุคลากร (PIS RMUTL)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 2422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   PIS RMUTL (Personal Information System) เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับบริการข้อมูลให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำแอปพลิเคชัน PIS RMUTL ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร และยังเป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนดเงื่อนไข รายละเอียดต่างๆ ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความต่อเนื่องของข้อมูลในแอปพลิเคชันนั้น

ดาวน์โหลดการใช้งาน
   Play store (Android) : คลิกที่นี่
   App store (IOS) : คลิกที่นี่

ศูนย์รวมระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  : https://portal.rmutl.ac.th

** พบปัญหาการใช้งานหรือมีข้อเสนอแนะ : กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ : 05-3921-444 ต่อ 1626
Faceebook Fanpage : https://www.facebook.com/ARITRMUTL.Official/ 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา