โลโก้เว็บไซต์ ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อHIV และเด็กกำพร้า วัดพระบาทน้ำพุ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ติดเชื้อHIV และเด็กกำพร้า วัดพระบาทน้ำพุ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1572 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  27 กุมภาพันธ์  2563   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ  โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ   ต.เขาสามยอด  อ.เมือง จ.ลพบุรี   จัดโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก   รับบิณฑบาต  โปรดญาติโยม  ณ  ตลาดสดภายในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  (ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดเช้า) , ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดใต้) , ตลาดเทศบาล 6  (ตลาดร่วมใจ) , ตลาดโคกมะตูม)  เวลา  05.00 – 12.00  น.  กิจกรรมดังกล่าวมี  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์  พร้อมทั้ง คอยรับและประคองของบิณฑบาต จากประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงร่วมทำบุญช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อ HIV   เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ  และ เด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ที่พักอาศัยอยู่ ณ  วัดพระบาทน้ำพุ  เป็นจำนวนมาก

จากนั้น เวลา  13.00 - 16.00  น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2563   ได้รับเกียรติจากนายเกรียงวิชญ์  เตชวิทย์ไวทิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการ   โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ(อลงกต ติกฺขปญฺโญ)  บรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง  “โรคเอดส์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด..เอดส์เราอยู่ร่วมกันได้”    และการแสดงดนตรี  จาก วงอีกา(เด็กกำพร้าจากวัดพระบาทน้ำพุ)   ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง  50 ปี   โดยมี นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก  โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี มีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน   และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมทำบุญถวายให้กับพระราชวิสุทธิประชานาถ(อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ   เป็นเงินจำนวน  162,965.50   บาท

          กิจกรรมครั้งนี้  ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก  ให้กับนักศึกษา  นักเรียน  และประชาชน จังหวัดพิษณุโลก     ได้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ในปัจจุบัน  เกิดความเมตตาและเอื้อเฟื้อ กับผู้ติดเชื้อ HIVและเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ  และ บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ที่พักอาศัยอยู่ ณ  วัดพระบาทน้ำพุ  ต.เขาสามยอด   อ.เมือง จ.ลพบุรี   โดยท่านเจ้าคุณกล่าวว่า "ขณะนี้วัดพระบาทน้ำพุไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง และสิ่งที่ดีขึ้นคือผู้ป่วย HIV มีทางรักษามากขึ้นและสามารถมีชีวิตยืนยาวกว่าเมื่อก่อน ทำให้ประชากรที่อยู่ในวัดพระบาทน้ำพุมีจำนวนมากขึ้นถึง 2 พันชีวิต แต่ละวันต้องใช้ข้าวสารและอาหารจำนวนมาก สิ่งที่อยากได้นอกจากของใช้จำเป็นเช่น สบู่ ยาสีฟัน ผ้าอนามัย ของใช้ส่วนตัวต่างๆ แล้ว ยังต้องการข้าวสาร และขนมปังปี๊บให้กับเด็กๆ ซึ่งหากญาติโยมที่มีจิตศรัทธาก็สามารถไปบริจาคกันได้ ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี"

 

ภาพ –ทีมงานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก         

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม  นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา