โลโก้เว็บไซต์ ชมรมต้นกล้าราชมงคลอาสา จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ชมรมต้นกล้าราชมงคลอาสา จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1712 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชมรมต้นกล้าราชมงคลอาสา จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน ประจำปี 2563

         นักศึกษาชมรมต้นกล้าราชมงคลอาสา โดยสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินงานโครงการ “ชมรมต้นกล้าราชมงคลอาสา” ประจำปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 22 – 23  กุมภาพันธ์  2563  ณ โรงเรียนชุมชน2 บ้านกกไม้แดง  ตำบลดินทอง  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีการดำเนินงานปรับปรุงทาสีสนามกีฬา  ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการกีฬาและทางการศึกษาที่เกี่ยวกับรายวิชาที่จำเป็นต้องใช้สถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุม  โครงการดังกล่าวมีคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  25 คน

 

ขอบคุณภาพจาก ชมรมต้นกล้าราชมงคลอาสา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ข่าว – ปภาดา  พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา