โลโก้เว็บไซต์ สัตวบาลอาสาพัฒนาชุมชน  ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สัตวบาลอาสาพัฒนาชุมชน  ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1206 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สัตวบาลอาสาพัฒนาชุมชน  ประจำปี 2563

         นักศึกษาชมรมสัตวบาลอาสา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ดำเนินงานโครงการ “สัตวบาลอาสาพัฒนาชุมชน” ประจำปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่ 8 – 10  กุมภาพันธ์  2563  ณ โรงเรียนบ้านหินลาด  ตำบลดอนทอง  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีการดำเนินงานซ่อมแซมปรับปรุงสนามเด็กเล่น  ป้ายชื่อโรงเรียน  ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน สร้างธนาคารขยะ  มอบพันธุ์ปลาและไก่ไข่ให้กับโรงเรียน  เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนและเรียนรู้ในการดำรงชีวิต  โครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนและชุมชน  ซึ่งมีคณาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  55  คน

 

ขอบคุณภาพจาก ชมรมสัตวบาลอาสา มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ข่าว – ปภาดา  พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา