โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ จำนวน 1 ชุด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ จำนวน 1 ชุด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 293 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 ถึง 28 มกราคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

1. TORครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ

2. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ

3. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา