โลโก้เว็บไซต์ ประกาศร่างTOR ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสน(Spectrophotometer)ฯ จำนวน 1 เครื่อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศร่างTOR ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสน(Spectrophotometer)ฯ จำนวน 1 เครื่อง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 619 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 ถึง 28 มกราคม 2563


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา