โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน งานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2563 ณ มทร.ล้านนา น่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา น่าน งานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2563 ณ มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ธันวาคม 2562 โดย PUNTIWA JAIJADEE จำนวนผู้เข้าชม 3221 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าฯร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือและภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 3 มหกรรมยางพาราท้องถิ่นของดีเขตภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2563 โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆดังนี้ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านวิชาการองค์ความรู้ต่างๆ การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค การประกวดร้องเพลง ประกวดไก่ตั้งไก่ต่อ เทพีผ้าน่าน ธิดาสวนยาง วงดนตรีโฟล์คซอง มหกรรมสวนน้ำ การแข่งขันขี่ม้าสไตลคาวบอย และอื่นๆอีกมากมาย

                  

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา