โลโก้เว็บไซต์ สมาชิกวุฒิสภาเดินทางเข้าชมห้องต้นแบบโครงการ Safe Zone ห้องปลอดฝุ่น มทร.ล้านนา และชมการสาธิตสอบเทียบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สมาชิกวุฒิสภาเดินทางเข้าชมห้องต้นแบบโครงการ Safe Zone ห้องปลอดฝุ่น มทร.ล้านนา และชมการสาธิตสอบเทียบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 พฤศจิกายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1572 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ พันตำรวจตรี ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการห้องปลอดฝุ่น RMUTL Safe Zone ด้วยการนำเทคโนโลยีสนามไฟฟ้าในการดับจับฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็ก ณ ห้องต้นแบบ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

       ในโอกาสเดียวกันนี้พันตำรวจตรี ดร.ยงยุทธ  และคณะทำงาน ได้เดินทางไปยังห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 ของหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชมการสาธิตการสอบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของหน้ากากป้องกันฝุ่น วัสดุที่ใช้กรองฝุ่นแบบต่างๆ และวิธีการสอบเทียบการทำงานของเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปอีกด้วย พร้อมทั้งชมการสาธิตการทำงานของกระบวนการสนามไฟฟ้าพัลส์ในการประยุกต์ใช้เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งสามารถยืดอายุและคงคุณค่าทางอาหารได้มากกว่าวิธีถนอมอาหารทั่วไปโดยใช้ความร้อน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พาณิช  อินต๊ะ และคณะอาจารย์ นักวิจัย เป็นผู้สาธิตกระบวนการทำงานดังกล่าว สำหรับการเดินทางเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับมหาวิทยาลัยฯ ในการแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของคณาจารย์ด้วยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของสังคม ชุมชน และยังสามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจ Start Up ได้อย่างเป็นรูปธรรม

      ผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีสนามไฟฟ้า และการทำงานของกระบวนการสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม (RUEE) มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ : 053-266516 ต่อ 2001 หรือ 082-708-6800 , โทรสาร : 053-266518 ต่อ 2002 หรือกดติดตามในเพจ #RUEERMUTLออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา