โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแจ้งทุเลาการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการประจำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศแจ้งทุเลาการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์และข้าราชการประจำ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 ตุลาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3362 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา