โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 สิงหาคม 2562 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 4132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ทุน ดังนี้

1) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

2) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)

3) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

4) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังประกาศรับทุนฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบการบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NIRMS) (https://www.mrms.go.th)

 

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา