โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 837 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2  สิงหาคม  2562  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีและพิธีพระพรชัยมงคล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562  ณ  บริเวณโดมอเนกประสงค์ ด้านหน้าอาคารอำนวยการ  โดยมี คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษาร่วมงาน   ภายในพิธีประกอบด้วย  คณะผู้บริหารลงนามถวายพระพร  พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ  ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน พิธีกล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล   และประธาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้อง เพลง “สรรเสริญพระบารมี”   ทั้งนี้  เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ   เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์  โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน  ทรงพระราชทานความช่วยเหลือด้วยทรงอาทรห่วงใยเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

 

ภาพ-อ.ธีร์วรา  แสงอินทร์ , ศิริลักษณ์  เสน่หา

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา