โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 367 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 เมษายน 2562  รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  พร้อมด้วย รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  คณาจารย์  และ พนักงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก    โดยมี  นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  พ่อค้าและประชาชน  เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้  เพื่อใช้สำหรับการพระราชพิธีราชาภิเษกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562  ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

          

          พิธีทำ "น้ำอภิเษก" พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด ณ สถานที่ ที่จังหวัดกำหนด ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562  ฤกษ์เวลา 17.10-22.00 น. และ "พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก" ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562  เวลา 10.00-12.00 น. จากนั้นเชิญคนโทน้ำอภิเษกด้วยรถประจำตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. 

          ในส่วนน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากกรุงเทพมหานคร จะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ จาก หอศาสตราคม ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 12 เมษายน 2562  พร้อมเชิญคนโทน้ำนำมาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทยเช่นกัน และในวันที่ 11 เมษายน 2562  จะซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกในเวลา 06.00 น. จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และจากวัดสุทัศนเทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

          จากนั้นในวันที่ 18 เมษายน 2562  ฤกษ์เวลา 17.19-21.30 น. จะมีพิธีเสกน้ำอภิเษกทั้งหมดที่วัดสุทัศนเทพวราราม และแห่เชิญน้ำอภิเษกไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เพื่อเตรียมพร้อม  สำหรับการพระราชพิธีราชาภิเษกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

 

ปภาดา พลอยอิ่ม :รายงาน
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา