โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่า


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา