โลโก้เว็บไซต์ Bike For Charity | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

Bike For Charity

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมปั่นจักรยานในงาน Bike For Charity ปั่นเพื่อให้ ใจเกินร้อย ครั้งที่ 1
วันเสาร์ที่ 21 พ.ค.59   ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มทร.ล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  ดร.ยรรยง เฉลิมแสน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา