โลโก้เว็บไซต์ 5ธ.ค.63วันพ่อแห่งชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

5ธ.ค.63วันพ่อแห่งชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563
วันที่ 5 ธันวาคม  2563  เวลา  07.00 น. ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  พร้อมด้วย  รองคณบดี คณาจา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา