โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น ในงาน Innovative House Awards 2020 จัดโดย สกสว. และ สวทช. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ฯ คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น ในงาน Innovative House Awards 2020 จัดโดย สกสว. และ สวทช.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนาแสดงความยินดี ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และทีมวิจัย คว้ารางวัลผลงานวิจัยเด่น 3 รางวัล จาก 4 รางวัล (ด้านผลิตภัณฑ์)ในงาน Innovative House Awards 2020 จัดโดย สกสว. และ สวทช.
     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องลิโด้ คอนเน็คท์ ฮอล 2 ลิโด้ คอนเน็คท์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทย...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา