โลโก้เว็บไซต์ 10ต.ค.63มอบรุ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

10ต.ค.63มอบรุ่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบรุ่นที่ 57 ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดพิธีมอบรุ่นที่ 57  ให้กับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา